Studijní programy

Všechny obory a zaměření lze na MKP studovat v rámci dvou studijních programů, které se liší délkou studia a úrovní dosaženého vzdělání.
4-letý program
Studium je zakončeno maturitní zkouškou a ziskem středoškolského vzdělání.

6-letý program
Studium je zakončeno absolutoriem a ziskem titulu diplomovaný specialista (DiS).

Přípravné kurzy !
 • VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK - PŘIJATÍ UCHAZEČI
 • VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 24.1.18 Zpěv (Pop/Jazz/World/Klasický)   1.kolo
 • VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 24.1.18 Muzikál    1.kolo
 • VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 24.1.18 Media    1.kolo
 • Výsledky I. kola přijímacích zkoušek - 27. 3. 2018
 • Uchazeči postupující do II. kola - talentová zkouška world music 4. 4. 2018
 • Přijatí uchazeči do 1. ročníku Mezinárodní konzervatoře Praha 10.4.18
 • Přijatí uchazeči do 1. ročníku Mezinárodní konzervatoře Praha podle výsledků talentových zkoušek konaných 12. 6. 2018
 • Adaptační kurz
 • Studijní obory a zaměření

  • Dirigování
  • Skladba
  • Bicí
  • Cimbál
  • Klavír
  • Akordeon
  • Kl. Kytara
  • El. kytara
  • Basová kytara
  • Lesní roh
  • Lyra
  • Hoboj
  • El. kytara
  • Kontrabas
  • Housle, Viola
  • Saxofon
  • Klarinet
  • Příčná flétna
  • Zobcová flétna
  • Trubka
  • Fagot
  • Pozoun
  • Violoncello
  • Harfa
   img11

  Přijímací zkoušky

   img11

  Přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce přijatého uchazeče, je povinen do 10 dnů, ode dne, kdy bylo uchazeči
  oznámeno rozhodnutí o přijetí, odevzdat řediteli školy zápisový lístek. Nepotvrdí - li uchazeč nebo zákonný
  zástupce uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl na škole studovat, zaniká posledním dnem dané lhůty
  právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělání tohoto uchazeče na dané střední škole.

  Studijní programy

  Přípravné kurzy - Mezinárodní konzervatoř Praha vypisuje přípravné kurzy na obory:
  herectví, muzikál, Hudba – všechna zaměření, klasický zpěv, populární zpěv, jazzový zpěv, rocková opera.
  Více informací ZDE

  Školné

  Školné - Školné za jeden školní rok činí 20 000,- Kč

  Ubytování a stravování

  Možnosti stravování - Ve budově Mezinárodní konzervatoře Praha se nachází školní bufet (teplá jídla, občerstvení). V okolí školy se nalézá několík restaurací, naproti školní budově se nachází hojně navštěvovaná jídelna firmy O2 Kontakt na zprostředkovatele ubytování v Praze ZDE

  • Dokumenty ke stažení:
  • Přihláška ke studiu
  • PDF
  • Studijní obory
  • ZDE
  • Učební osnovy
  • ZDE
  • Přípravné kurzy
  • ZDE
  • Dny otevřených dveří
  • ZDE